6. Nazorg

Gebreken tijdens gebruik

Het spreekt voor zich dat ik er op zal toezien dat de contractuele verplichtingen, zoals vermeld in  het Proces Verbaal van Oplevering, alsnog worden nagekomen. Maar ook na de oplevering van de bouw kunnen er nog gebreken aan het licht komen die tijdens de oplevering niet zichtbaar of controleerbaar waren. Dit noemen we verborgen gebreken. Om discussie tussen u en uitvoerende partijen over de schuldvraag en garanties te voorkomen zal BouwRegisseur Wender dit voor u opnemen.


Onderhoud

Alle zorg die nodig is om uw gebouw in goede conditie te houden, met aandacht voor mens en techniek. De kosten voor onderhoud maken een belangrijk onderdeel uit van de totale exploitatiekosten. BouwRegisseur Wender zorgt dat deze kosten zo laag mogelijk uitkomen door in de ontwerpfase al rekening te houden met de effectiviteit van het onderhoud. Immers voorkomen is beter dan genezen. Voor een goed overzicht van de te verwachten onderhoudskosten maken we gebruik van een Meer-Jaren-Onderhouds-Planning (MJOP).


Service en beheer

Alle technische gegevens zoals onder andere tekeningen en onderhoudscontracten kunnen worden beheert door BouwRegisseur Wender. Bij vragen kunnen wij u dan snel de juiste informatie aanleveren en desgewenst van advies voorzien.

K

Project afgesloten.

<div class="chevrongrijs"></div>

zorgzame bouwbegeleiding in het totale bouwproces.

signature_donker

werkt onder andere voor …

<div class="yellowdash"></div>
Team Fysio

Team Fysio

Zorggroep Raalte

Zorggroep Raalte

Baalderborg Groep

Baalderborg Groep

Vechtdal College

Vechtdal College

Fysio Schmitz

Fysio Schmitz

PLT

PLT

Intersport

Intersport

Medisch Centrum de Kievit

Medisch Centrum de Kievit

Gezondheidshoes

Gezondheidshoes