5. Uitvoering

Nu alle zaken goed zijn voorbereid kan worden begonnen met de daadwerkelijke uitvoering. Nadat de aannemer de materialen heeft besteld kan de schop in de grond. Een mooie fase waarbij u uw gebouw fysiek ziet groeien.


Toezicht

Ondanks een gedegen voorbereiding zal er niet achterover worden geleund. Gedurende de gehele uitvoering zal ik deze bewaken aan de hand van de contractstukken. Dit gebeurt onder andere door nauwlettend toezicht op de bouwplaats. Wanneer nodig zullen we andere partijen zoals de constructeur en/of de lokale overheid bij de bouw betrekken. Kwaliteit, budget, planning en het nakomen van afspraken worden hierbij voortdurend bewaakt en eventuele knelpunten kunnen op deze manier snel worden opgelost.


Communicatie

Ook als u er voor gekozen heeft om veel te delegeren, is het goed om toch meetpunten in deze bouwfase af te spreken. Hiervoor zullen frequent bouwvergaderingen worden gehouden waarbij onder andere voortgang, eventuele afwijkingen van contractstukken en het fiatteren van betalingstermijnen worden gerapporteerd. Zo weet BouwRegisseur Wender u te ontzorgen terwijl u van relevante zaken op de hoogte gehouden wordt.


Oplevering

Zodra de bouw gereed is zal de uitvoerende partij ons uitnodigen voor oplevering. Hierbij zal ik nauwkeurig controleren of alle partijen de contractuele verplichtingen zijn nagekomen. Deze zullen worden gerapporteerd in een zogenaamd ‘Proces Verbaal van Oplevering’.

<div class="chevrongrijs"></div>

zorgzame bouwbegeleiding in het totale bouwproces.

signature_donker

werkt onder andere voor …

<div class="yellowdash"></div>
Team Fysio

Team Fysio

Zorggroep Raalte

Zorggroep Raalte

Baalderborg Groep

Baalderborg Groep

Vechtdal College

Vechtdal College

Fysio Schmitz

Fysio Schmitz

PLT

PLT

Intersport

Intersport

Medisch Centrum de Kievit

Medisch Centrum de Kievit

Gezondheidshoes

Gezondheidshoes