3. Definitief ontwerp

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp. Het spreekt voor zich dat de uitwerking van uw bouwplan steeds concretere vormen aanneemt. Het ontwerp wordt vastgelegd in tekeningen. In een duidelijke, beknopte doch volledige technische omschrijving (bestek) zal ik de algemene voorwaarden, gebouwkwaliteit en al uw eisen en wensen vastleggen. In deze fase is het belangrijk dat alle inventarisaties, berekeningen, tekeningen en technische omschrijving goed op elkaar worden afgestemd. Een zorgvuldig proces die de nodige kennis en ervaring vereist. BouwRegisseur Wender fungeert als de ‘smeerolie’ tussen al deze onderdelen en weet uw bouwplan te behoeden voor valkuilen.

Alle benodigde vergunningen zullen worden aangevraagd bij de gemeente in een omgevingsvergunning. Deze aanvraag doen we in één keer goed zodat de afhandeling door de gemeente voorspoedig kan verlopen.

Ook in deze fase zal ik u adviseren eventuele huurders of kopers verder te betrekken door gebruik te maken van een zogenaamd klantakkoord.

De definitief ontwerpfase volledig doorlopen? Dan zal ook deze helder worden samengevat waarna u akkoord geeft om het plan verder voor te bereiden in de volgende fase, de bouwvoorbereidingsfase.

<div class="chevrongrijs"></div>

zorgzame bouwbegeleiding in het totale bouwproces.

signature_donker

werkt onder andere voor …

<div class="yellowdash"></div>
Team Fysio

Team Fysio

Zorggroep Raalte

Zorggroep Raalte

Baalderborg Groep

Baalderborg Groep

Vechtdal College

Vechtdal College

Fysio Schmitz

Fysio Schmitz

PLT

PLT

Intersport

Intersport

Medisch Centrum de Kievit

Medisch Centrum de Kievit

Gezondheidshoes

Gezondheidshoes